Mümkün olan en ileri teknolojiyi kullanmak, iş dünyasındaki değişim ve gelişmeleri izlemek ve uygulamak.

Telefon

(0216) 366 35 35

Adres

Orjin İş Merkezi No:10 Kat:3 D:46

ÇALIŞMA Saatleri

Paz - Cum: 9.00 - 18.00

   Kurum ve kuruluşların her türlü alacaklarının idari(ön arama) ve icra takibi yolu ile tahsili ve icra takiplerinden doğan her türlü dava, haciz ve sair işlemleri gerçekleştirmek, iflas, iflasın ertelenmesi, konkordato gibi icra hukukundan kaynaklanan diğer hukuki işlemlerin takibidir.  Bu anlamda, kurum ve kuruluşların piyasadan olan kredi ve teminat sözleşmelerinden, cari hesap, fatura, çek, bono gibi değişik hukuki nedenlerden kaynaklanan alacaklarının İcra ve İflas Hukuku gereği, yasal takibini yapmak ve bu uğurda gerekli  ve son derece detaylı olan hukuksal işlemlerini yerine getirmek ve call center ve saha ekibiyle tahsilatlarını sağlamak suretiyle,  tahsilatını yaparak derhal şirket hesaplarına geçmesini sağlamaktır.

İCRA VE İFLAS HUKUKU

 Zaman zaman oluşan tahsilat imkansızlığı halinde ise, açılacak ceza davalarının takibini yapmak ve gerek duyulursa aciz belgesine bağlamak ve bu suretle kurum ve kuruluşların yıl sonu vergi avantajı elde etmesine çalışmaktır. Bu amaçla, Hukuk Büromuz deneyimli avukatlar, icra takip, saha ekibi ve call center personelinden kurulu geniş bir ekiple hizmet vermektedir.

   Özel icra ekibimiz ve mevcut teknik donanımlarla, hızlı ve etkin sonuç alma prensibi ile icra takibi ve tahsilat işlemleri hizmeti sunmaktayız. GSM şirketleri, internet ve teknoloji şirketleri, meslek odaları, eğitim kurumları, varlık yönetim şirketleri ve bankaların alacaklarının idari ve adli olarak takip ve tahsilinin en hızlı şekilde yapılabilmesi için uzman bir ekip ve altyapıya sahibiz. Hali hazırda GSM şirketleriyle internet ve teknoloji şirketlerinin fatura alacakları, meslek odalarının aidat alacakları, eğitim kurumlarının eğitim aidat ve ücretleri, varlık yönetim şirketleri ve bankaların bireysel ve ticari kredi ve kredi kartı alacakları ofisimizce takip ve tahsil edilmektedir. Bu amaç için ofisimiz bünyesinde uzman bir ekibin yanında Çağrı Merkezi sistemi de kurulmuş ve ofisimiz bu alanda uzmanlaşmıştır.

Cookie Consent with Real Cookie Banner