Mümkün olan en ileri teknolojiyi kullanmak, iş dünyasındaki değişim ve gelişmeleri izlemek ve uygulamak.

Telefon

(0216) 366 35 35

Adres

Orjin İş Merkezi No:10 Kat:3 D:46

ÇALIŞMA Saatleri

Paz - Cum: 9.00 - 18.00

Avukatlık hizmetleri gerçek ve tüzel kişilerin davalarda temsilini ve alacaklarının tahsili amacıyla yapılacak icra takiplerini kapsamaktadır. Buna göre avukatlık hizmetleri; Şirketlerce açılacak veya şirketler aleyhine açılmış veya açılacak her türlü davalarda veya şirketlerin saygınlığını korumaya yönelik olarak açılmış bir davaya müdahil olmak gibi, her türlü davalarda şirketlerin temsili ; İhtilaflı konularda şirketlere hukuki yardımda bulunmak, bu amaçla yazışmalar, takipler yapmak, davalar açmak veya aleyhe açılmış davalara cevap vermek ve şirket vekilliğini, T.C. Mahkemeleri, İcra Daireleri, Yargıtay, Danıştay, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri nezdinde üstlenmek.

Cookie Consent with Real Cookie Banner