Vizyonumuz Güvenilir, çağdaş, yenilikçi ve gelişmeleri yakından takip eden bir vizyonla adaletin sağlanmasına ve her alanda hukukun üstünlüğünün egemen olmasına katkıda bulunmak.

Gallery

İLETİŞİM

Eğitim Mahallesi Adım Sokak Orjin İş Merkezi No:10-18 Kat:3 Daire:46 Kadıköy/İSTANBUL

Avukatlık hizmetleri gerçek ve tüzel kişilerin davalarda temsilini ve alacaklarının tahsili amacıyla yapılacak icra takiplerini kapsamaktadır. Buna göre avukatlık hizmetleri; Şirketlerce açılacak veya şirketler aleyhine açılmış veya açılacak her türlü davalarda veya şirketlerin saygınlığını korumaya yönelik olarak açılmış bir davaya müdahil olmak gibi, her türlü davalarda şirketlerin temsili ; İhtilaflı konularda şirketlere hukuki yardımda bulunmak, bu amaçla yazışmalar, takipler yapmak, davalar açmak veya aleyhe açılmış davalara cevap vermek ve şirket vekilliğini, T.C. Mahkemeleri, İcra Daireleri, Yargıtay, Danıştay, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri nezdinde üstlenmek.