SÖZLEŞME HUKUKU

     Hukuki bir ilişkiye girişilen bir taraf ile sağlıklı bir ilişkinin temeli tarafların çıkarlarını adil bir biçimde koruyan, ilgili konuyu tamamen kapsamı içine alan ve hukuka uygun ve uygulanabilir bir sözleşme yapılması ile atılabilir. Bu bağlamda, sözleşmelerle ilgilenen ekibimiz sözleşmeler hukuku konusunda kapsamlı bilgi sahibi olduğu gibi, oldukça da deneyimlidir. Müvekkillerimize mevcut içtihatlar ve yasal düzenlemeler doğrultusunda, hem çıkarlarını koruyacak hem de iş ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde danışmanlık yaparlar.

     Ticari hayatta yapılan işlemlerde sözleşme hukuku danışmanlığı profesyonelleşmenin bir getirisi olarak giderek daha çok önem kazanmaktadır. Firmalar arası birçok hukuki ihtilafın konusunu yapılan sözleşmeler oluşturmaktadır. Bu durumda dava sürecinde ve ya sorun çıktığında bir adım önde olmanın temel yolu sözleşmeyi yaparken hukuki açıdan tam bir değerlendirme yapmaktan ve firmanın haklarını maksimum ölçüde korumak oluşturmaktadır. Zira çoğu ihtilafta tek çözüm yolu yapılan sözleşme hükümlerinden geçmektedir. Sözleşme hukuku alanında müvekkillerimize sunduğumuz hizmetler özellikle şunlardır;